Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2014

merrymaking
19:14
4063 1299
Reposted frombaconpancakes baconpancakes vialajla lajla
merrymaking
19:00
Reposted fromshakeme shakeme viaSayid Sayid

April 08 2014

merrymaking
18:28
Reposted fromiinfinity iinfinity viailoveyou iloveyou

April 01 2014

merrymaking
17:04
3243 4caa
Reposted fromCatdaddy Catdaddy viacats cats

January 21 2014

merrymaking
10:35
1390 eb5f 500
Reposted fromkaha kaha viacats cats

January 20 2014

merrymaking
21:53
1519 dcd4
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viacats cats
merrymaking
21:52
7069 0112
Reposted fromkatt katt viacats cats

January 07 2014

merrymaking
00:40
Jesteśmy po to, by ratować siebie nawzajem.
— Niestety nie pamiętam autora, znalezione w starym notesie
Reposted fromsann sann vialajla lajla
merrymaking
00:39
Chcę być Twoim małym planem na przyszłość. Drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. Oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. Głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. Czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął "wyluzuj i tak cię kocham
— k
Reposted fromsekrety-nastolatki sekrety-nastolatki vialajla lajla
merrymaking
00:37
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle vialajla lajla
00:33
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vialajla lajla
merrymaking
00:33
Będziesz moim początkiem, przebudzeniem i snem.
— Bracia - Za szkłem
Reposted fromLast-minute Last-minute viailoveyou iloveyou
merrymaking
00:33
8178 6170 500
Reposted fromkaha kaha viacats cats

December 16 2013

merrymaking
01:20
5379 01eb
Reposted fromtimetolove timetolove viailoveyou iloveyou
merrymaking
01:20

Smutno Ci się rozstać z ulubionym roztłuczonym kubkiem a co dopiero z człowiekiem.

— angelliet.soup.io
Reposted fromAngiie Angiie viamisieq misieq
merrymaking
00:55
Reposted fromshakeme shakeme viacats cats
merrymaking
00:54

November 26 2013

21:05
7722 7b99

chcę

Reposted fromMigotliwa Migotliwa vialajla lajla
merrymaking
21:05
Reposted fromskatrix skatrix vialajla lajla
merrymaking
21:04
7134 22a9
Reposted fromspita spita vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl