Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2013

merrymaking
21:04
7134 22a9
Reposted fromspita spita vialajla lajla

October 20 2013

merrymaking
20:06
2372 b436
merrymaking
20:06
2364 2eb9
Reposted frommayhos mayhos viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
merrymaking
19:58
Czasem po prostu kogoś potrzebujesz.
Kogoś, kto rozśmieszy Cię gdy będziesz smutna.
Kogoś, kto powie Ci 'Jesteś piękna'.
Kogoś, kto będzie z niecierpliwością na Ciebie czekał.
Kogoś, kto zadzwoni każdego wieczora.
Kogoś, kto powie całkowicie szczerze 'Kocham Cię'.
Czasem po prostu kogoś potrzebujesz.
merrymaking
19:02
Jeśli nie wiesz co wybrać, rzuć monetą. 
Kiedy będzie w powietrzu, będziesz wiedział na co liczysz. 
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaperfectguy perfectguy
merrymaking
19:02
Rozmowa liryczna
   - Powiedz mi jak mnie kochasz.
   - Powiem.
   - Więc?
   - Kocham cie w słońcu. I przy blasku świec.
   Kocham cię w kapeluszu i w berecie.
   W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie.
   W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
   I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
   I gdy jajko roztłukujesz ładnie -
   nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie.
   W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku.
   I na końcu ulicy. I na początku.
   I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.
   W niebezpieczeństwie. I na karuzeli.
   W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
   Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.


                      Konstanty Ildefons Gałczyński

Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou

October 06 2013

merrymaking
20:46
Miłość pojawia się wtedy, gdy zakochujesz się w tym, co niedoskonałe w drugiej osobie, a nie w tym, co już jest idealne.
— Chad Kroeger w jednym z wywiadów
merrymaking
20:44
0799 95db
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacats cats
merrymaking
20:43
2786 d126
merrymaking
20:42
3461 f85c 500
Reposted frompesy pesy viailoveyou iloveyou

September 26 2013

merrymaking
21:35
Doceń to co masz
— bo potem są tylko problemy
merrymaking
21:30
2748 23ff 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viapimpmyheart pimpmyheart
merrymaking
21:30
- A jaki jest twój ideał??
- Nie ma ideałów
- To jak powinien wyglądać twój wymarzony facet??
- Ty jesteś jego przeciwieństwem, dlatego wybrałam Ciebie. I Ciebie kocham
— rozmowa
Reposted fromLast-minute Last-minute viailoveyou iloveyou
merrymaking
21:29
Kobietę stworzono z żebra mężczyzny. Nie ze stopy , by po niej deptano. Nie z głowy by była mądrzejsza. Ale z żebra, które jest pod ramieniem, mającym ją chronić i być blisko serca, by ją kochać.
Reposted fromlabellavita labellavita viamylove mylove
merrymaking
21:21
merrymaking
21:19
nieprzespana noc.
nie-przez-Pana.
absolutnie.
— znalezione
Reposted fromnihuhu nihuhu viamylove mylove
21:18
0214 6f2a
Reposted frompupuch pupuch viacats cats
merrymaking
21:02
merrymaking
21:02

September 24 2013

merrymaking
11:38

"Chcę Cię mieć w domu na jesień…"

— Piotr Rogucki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl